Home / Sản phẩm / Steel

Steel

Status In stock

Unit price

THÉP TẤM THÉP TRÒN ĐẶC
THÉP ỐNG THÉP LỤC GIÁC
ỐNG THÉP ĐÚC PHỤ KIỆN ỐNG
SKU: VXD-23 Category:

Danh sách mác thép có sẵn

EN steel number EN steel name ASTM grade AISI/SAE grade UNS DIN BS UNI JIS
(Europe) (Europe) (USA) (USA) (USA) (Germany) (UK) (Italy) (Japan)

Carbon steels

               
1.1141 C15D   1010   CK15 040A15 C15 S12C
1.0401 C18D   1018   C15 080M15 C16 S15
1.0453         C16.8 080A15 1C15 S15CK
            EN3B   S15C
1.0503 C45   1045   C45 060A47 C45 S45C
1.1191         CK45 080A46 1C45 S48C
1.1193         CF45 080M46 C46  
1.1194         CQ45   C43  
1.0726 35S20   1140/1146   35S20 212M40    
1.0727 45S20       45S20 En8M    
1.0715 11SMn37   1215   9SMn28 230M07 CF9SMn28 SUM 25
1.0736         9SMn36 En1A CF9SMn36 SUM 22
1.0718 11SMnPb30   12L14   9SMnPb28 230M07 Leaded CF9SMnPb29 SUM 22
1.0737 11SMnPb37       9SMnPb36 En1B Leaded CF9SMnPb36 SUM 23
                SUM 24

Alloy steels

               
1.7218     4130   25CrMo4 708A30 25CrMo4 (KB) SCM 420
          GS-25CrMo4 CDS110 30CrMo4 SCM 430
                SCCrM1
1.7223 42CrMo4   4140/4142   41CrMo4 708M40 41CrMo4 SCM 440
1.7225         42CrMo4 708A42 38CrMo4 (KB) SCM 440H
1.7227         42CrMoS4 709M40 G40 CrMo4 SNB 7
1.3563         43CrMo4 En19 42CrMo4 SCM 4M
            En19C   SCM 4
1.6582 34CrNiMo6   4340   34CrNiMo6 817M40 35NiCrMo6 (KB) SNCM 447
1.6562         40NiCrMo8-4 En24 40NiCrMo7 (KB) SNB24-1-5
1.6543 20NiCrMo2-2 8620   21NiCrMo22 805A20 20NiCrMo2 SNCM 200 (H)
1.6523         21NiCrMo2 805M20    
1.5415 16Mo3 A240 A/B/C   K12822 15Mo3 1503-243B 15Mo3 STBA12
        K12320   240 16Mo3  
        K12020   243    
        K11820        

Stainless steels

               
1.431 X10CrNi18-8   301 S30100        
1.4318 X2CrNiN18-7 301LN          
1.4305 X8CrNiS18-9   303 S30300 X10CrNiS18-9 303S 31 X10CrNiS18-09 SUS 303
            En58M    
1.4301 X2CrNi19-11   304 S30400 X5CrNi18-9 304S 15 X5CrNi18-10 SUS 304
  X2CrNi18-10       X5CrNi18-10 304S 16   SUS 304-CSP
          XCrNi19-9 304S 18    
            304S 25    
            En58E    
1.4306 X2CrNi19-11   304L S30403   304S 11   SUS304L
1.4311 X2CrNiN18-10 304LN S30453        
1.4948[citation needed] X6CrNi18-11   304H S30409        
1.4303[citation needed] X5CrNi18-12   305 S30500        
1.4401 X5CrNiMo17-12-2 316 S31600 X5CrNiMo17 12 2 316S 29 X5CrNiMo17 12 SUS 316
1.4436 X5CrNiMo18-14-3     X5CrNiMo17 13 3 316S 31 X5CrNiMo17 13 SUS316TP
          X5CrNiMo 19 11 316S 33 X8CrNiMo17 13  
          X5CrNiMo 18 11 En58J    
1.4404 X2CrNiMo17-12-2 316L S31603   316S 11   SUS316L
1.4406 X2CrNiMoN17-12-2 316LN S31653        
1.4429 X2CrNiMoN17-13-3            
1.4571     316Ti S31635 X6CrNiMoTi17-12 320S 33    
1.4438 X2CrNiMo18-15-4 317L S31703        
1.4541     321 S32100 X6CrNiTi18-10 321S 31   SUS321
1.4848 GX40CrNiSi25-20 A351 HK40   J94204 SEW 595 GX40CrNiSi25-20 310C40   SCH22
1.4859 GX10NiCrSiNb32-20   N08151 GX10NiCrSiNb32-20      
1.4878, X12CrNiTi18-9 321H S32109        
  X8CrNiTi18-10            
1.4906 X7CrNiNb18-10 347H S34709        
1.4512 X6CrTi12   409 S40900       SUH409
      410 S41000        
1.4016     430 S43000 X6Cr17 430S 17   SUS430
      440A S44002        
1.4112   440B S44003        
1.4125   440C S44004 X105CrMo17     SUS440C
1.4104     430F S44020 X14CrMoS17     SUS430F
1.4057 X17CrNi16-2   431 X[6] S43100 X16CrNi16 431S 29   SUS431
1.5423 16Mo5 A335 P1 4520 K11522 16Mo5     STPA12
      4419H          
      4419          
1.7715 14MoV6-3 A335 P2   K11547 14MoV6-3 660   STPA20
1.7335 13CrMo4-5 A335 P11   K11597       STPA23
1.7338 10CrMo5-5              
1.7375 10CrMo9-10 A335 P22   K21590 17175 10CrMo910     STPA24
1.738 11CrMo9-10              
1.7383 12CrMo9-10              
1.7362 X11CrMo5 A335 P5 501 K41545       STPA25
1.7366 X12CrMo5   502 S50100        
  12CrMo19-5     S50200        
1.7386 X11CrMo9-1 A335 P9 503 S50400       STPA26
  X12CrMo9-1     S50488        
        K90941        
1.4903 X10CrMoVNbN9-1 A335 P91   K91560 X10CrMoVNbN9-1      
1.4905 X11CrMoWVNb9-1-1 A335 P92   K92460 X11CrMoWVNb9-1-1      
1.4906 X12CrMoWVNbN10-1-1     X12CrMoWVNbN10-1-1      
1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5 904L N08904        
1.4547 X1CrNiMoCuN20-18-7   S31254        
1.4565     NIT50 S20910        
      NIT60 S21800        

Tool steels

               
1.2363 X100CrMoV5 A-2 T30102 X100CrMoV51 BA 2 X100CrMoV5-1 KU SKD 12
      A-3 T30103        
      A-4 T30104        
      A-6 T30106        
      A-7 T30107        
      A-8 T30108        
      A-9 T30109        
1.2365 X32CrMoV3-3 H10 T20810 X32CrMoV3-3     SKD 7
  32CrMoV12-28     32CrMoV12-28      
1.2379 X153CrMoV12 D-2   X153CrMoV12-1 BD 2 X155CrVMo12-1 SKD 11
1.251     O-1   100MnCrW4 Bo 1 95MnWCr-5 KU

  Vietnam Construction Board Company Limited

  HCM: 50, Street 26, Quarter 5, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

  Factory: Ho Nai 3 Commune, Bien Hoa, Dong Nai

  Vung Tau: 112 / 13A Nguyen Huu Canh, Thang Nhat Ward, City. Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau

  Phu Chanh Commune, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam

  K1, Cat Lai Industrial Park, Cat Lai Ward, District 2, Ho Chi Minh City

  0937 687 994 or 0983 783 957 (Zalo)

  Email: vxdvietnam@gmail.com

  .
  .
  .
  .